Saturday, April 20, 2024

Tag: đối tượng nên sử dụng ddns

DDNS là gì? Tại sao cần sử dụng DDNS (phần 1)

DDNS là gì? Tại sao cần sử dụng DDNS DDNS là cum từ viết tắt của Dynamic Domain Name System( tạm dịch là hệ thống tên miền tự động). Nói cách dễ hiểu...

Bài Viết Phổ Biến

5/5 - (2 votes)