Monday, June 24, 2024

Cách hiển thị các bài viết gần đây theo danh mục trong WordPress (phần 1)

Cách hiển thị các bài viết gần đây theo danh mục trong WordPress

Có bao giờ bạn muốn hiển thị các bài viết gần đây theo danh mục trong WordPress chưa? Gần đây, một trong những người dùng của GGads đã hỏi chúng tôi một cách dễ dàng để hiển thị các bài đăng gần đây từ một danh mục cụ thể trong các tiện ích thanh bên của WordPress. Trong bài viết này, GGads sẽ trình bày cách hiển thị các bài đăng gần đây theo danh mục trong thanh bên WordPress của bạn.

Hiển thị các bài đăng gần đây theo danh mục khi dùng Plugin:

Bước đầu là bạn phải cài đặt và kích hoạt plugin Category Posts Widget.

Kích hoạt xong, bạn truy cập Appearance » Widgets , ở đó bạn sẽ thấy widget Category Posts mới trong danh sách các widget có sẵn.

Cuối cùng chỉ cần kéo và thả tiện ích danh mục bài đăng. Vào thanh bên nơi bạn muốn hiển thị các bài đăng gần đây theo danh mục.

Cách hiển thị các bài viết gần đây theo danh mục trong WordPress
Cách hiển thị các bài viết gần đây theo danh mục trong WordPress

Các tùy chọn widget khá tự giải thích. Đầu tiên, bạn cần cung cấp tiêu đề cho phần bài viết danh mục và chọn một danh mục. Sau đó, bạn có thể chọn các tùy chọn hiển thị khác như số lượng bài đăng, đoạn trích, hình ảnh nổi bật, v.v.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào nút lưu để lưu cài đặt tiện ích của bạn. Bây giờ bạn có thể truy cập trang web của mình để xem các bài đăng gần đây theo danh mục đang hoạt động.

Hiển thị các bài đăng gần đây theo danh mục mà không có plugin (dùng đoạn mã):

Trong phương pháp này, An Nhiên sẽ sử dụng một đoạn mã để hiển thị các bài đăng gần đây từ một danh mục.

Bước đầu, bạn cần thêm mã này vào tệp functions.php của chủ đề hoặc một plugin dành riêng cho trang web.

function wpb_postsbycategory() {

// the query $the_query = new WP_Query( array( ‘category_name’ => ‘announcements’, ‘posts_per_page’ => 10 ) );

// The Loop if ( $the_query->have_posts() ) { $string .= ‘

‘;
while ( $the_query->have_posts() ) {
$the_query->the_post();
if ( has_post_thumbnail() ) {
$string .= ‘
‘;
$string .= ‘‘ . get_the_post_thumbnail($post_id, array( 50, 50) ) . get_the_title() .’

‘;
} else {
// if no featured image is found
$string .= ‘

‘ . get_the_title() .’

‘;
}
}
} else {
// no posts found
}
$string .= ‘

‘;

return $string;

/* Restore original Post Data */
wp_reset_postdata();
}
// Add a shortcode
add_shortcode(‘categoryposts’, ‘wpb_postsbycategory’);

// Enable shortcodes in text widgets
add_filter(‘widget_text’, ‘do_shortcode’);

Đảm bảo rằng bạn thay thế ‘announcements’ bằng Slug danh mục của riêng bạn.

Mã này chỉ đơn giản là truy vấn WordPress để lấy 10 bài đăng từ một danh mục cụ thể. Sau đó, nó hiển thị các bài viết trong một danh sách có dấu đầu dòng. Nếu một bài đăng có hình ảnh nổi bật (hình thu nhỏ của bài đăng), thì bài đăng đó cũng sẽ hiển thị hình ảnh nổi bật.

Cuối cùng, chúng tôi đã tạo một shortcode ‘categoryposts’ và kích hoạt shortcode trong các widget văn bản.

Có ba cách để hiển thị các bài viết gần đây theo danh mục bằng cách sử dụng đoạn mã trên:

Đầu tiên, bạn có thể chỉ cần dán đoạn mã sau vào bất kỳ đâu trong vị trí tệp mẫu mong muốn của mình (chẳng hạn như footer.php, single.php, v.v.).

Phương pháp thứ hai và thứ ba dựa vào việc sử dụng shortcode trong khu vực widget hoặc bên trong các bài đăng/trang của bạn.

Chỉ cần truy cập Giao diện » Tiện ích và thêm một tiện ích văn bản vào thanh bên của bạn. Tiếp theo, thêm shortcode [categoryposts] vào widget văn bản và lưu nó. Giờ đây, bạn có thể xem trước trang web của mình để xem các bài đăng gần đây theo danh mục trong thanh bên.

Còn nếu hiển thị các bài đăng gần đây theo danh mục trên bài đăng hoặc trang cụ thể. Thì bạn chỉ cần dán mã ngắn vào khu vực nội dung bài đăng.

Như vậy danh sách của bạn có thể không đẹp cho lắm. Bạn sẽ cần sử dụng CSS để tạo kiểu cho danh sách các bài đăng thể loại. Bạn có thể sử dụng mã bên dưới làm điểm bắt đầu trong biểu định kiểu của chủ đề hoặc chủ đề con.

ul.postsbycategory {
list-style-type: none;
}

.postsbycategory img {
float:left; 
padding:3px;
margin:3px;
border: 3px solid #EEE;
}
Cách hiển thị các bài viết gần đây theo danh mục trong WordPress
Cách hiển thị các bài viết gần đây theo danh mục trong WordPress

An Nhiên hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiển thị các bài đăng gần đây theo danh mục trong thanh bên WordPress. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về các thủ thuật WordPress và CSS.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này! Xin chân thành cảm ơn!

Xem thêm >>> Cách tăng kích thước tải lên tệp tối đa trong WordPress

Dịch vụ tăng traffic thật cho Website

5/5 - (1 vote)
46,788FansLike

Bài Viết Mới