Friday, December 1, 2023

Tag: Trade Marketing

Trade Marketing ( phần 1)

Trade Marketing Khi hỏi những bạn sinh viên, người đang đi làm, ta có thể nhận được những câu trả lời như: Trade marketing là những hoạt động khuyến mãi, tặng sản phẩm,...

Bài Viết Phổ Biến

5/5 - (2 votes)