Friday, December 1, 2023

Xóa Bỏ Vi Phạm Chính Sách Google ( phần 1)

Xóa bỏ vi phạm chính sách Google

 

 

– Google quét quảng cáo Google Ad Manager để kiểm tra các hành vi vi phạm chính sách. Nếu Google phát hiện hành vi vi phạm chính sách thì sẽ tạm thời tạm dừng hoặc tắt phân phát quảng cáo. Hãy loại bỏ hành vi vi phạm chính sách google để chạy lại quảng cáo hiện tại hoặc chạy quảng cáo mới.

– Do tính nhạy cảm của hành vi vi phạm chính sách, Google không thể cung cấp thêm thông tin ngoài những thông tin đang có trong giao diện người dùng Google Ad Manager.

– Google định kỳ quét lại các quảng cáo bị gắn cờ vi phạm chính sách. Tần suất quét lại dựa trên một số yếu tố và chúng tôi không thể đẩy nhanh việc này. Nếu bạn cần chiến dịch chạy càng sớm càng tốt, hãy chạy quảng cáo mới sau khi xử lý hành vi vi phạm chính sách.

 

1. Trạng thái quảng cáo vi phạm chính sách Google:

https://ggads.pro/

 

 • Quảng cáo có trạng thái vi phạm chính sách đang hoạt động. Hoặc đã xóa có một trong các trạng thái “Không hoạt động” sau đây:

1.1. Không hoạt động (Bị vô hiệu hóa vì vi phạm chính sách):

 • Google đã vô hiệu hóa quảng cáo do vi phạm chính sách.
 • Quảng cáo sẽ không được kích hoạt lại trong tương lai.

1.2. Không hoạt động (Tạm dừng vì vi phạm chính sách; đang quét lại):

 • Quảng cáo hiện không phân phối do vi phạm chính sách.
 • Quảng cáo sẽ được quét lại. Nếu Google xác định rằng quảng cáo không còn vi phạm chính sách nữa thì trạng thái vi phạm chính sách sẽ được xóa.

1.3. Không hoạt động (Đã xóa, đủ điều kiện phân phối): 

 • Google đã xác định rằng quảng cáo không còn vi phạm chính sách nữa.
 • Bạn có thể liên kết lại quảng cáo để tiếp tục phân phối.

2. Tìm quảng cáo vi phạm chính sách Google:

https://ggads.pro/

 • Bạn có thể sử dụng bộ lọc mục hàng để tìm quảng cáo có vi phạm chính sách google.

1. Đăng nhập vào Google Ad Manager.

2. Nhấp vào Phân phối – Mục hàngTất cả mục hàng.

3. Thêm một hoặc cả hai bộ lọc được liệt kê bên dưới, có sử dụng các tiêu chí như mô tả.

4. Nhấp vào ÁP DỤNG BỘ LỌC.

 • Khi thêm cả hai bộ lọc. Bạn có thể xem tất cả quảng cáo đã bị gắn cờ vì vi phạm chính sách, nhưng đã được cập nhật.

2.1. Vi phạm chính sách: 

 • Xem mục hàng với quảng cáo có vi phạm chính sách đang hoạt động hoặc đã được Google quét lại và xóa trạng thái vi phạm.
 • Bắt đầu bằng cách áp dụng bộ lọc Vi phạm chính sách là Đã phát hiện. Nhấp vào mục hàng và sau đó tìm kiếm quảng cáo có trạng thái Không hoạt động(Đã vô hiệu hóa vì vi phạm chính sách). Hoặc Không hoạt động (Tạm dừng vì vi phạm chính sách, đang quét lại).
 • Sau khi xoá hành vi vi phạm chính sách, hãy áp dụng bộ lọc Vi phạm chính sách là Đã xóa. Nhấp vào một mục hàng và sau đó tìm quảng cáo có trạng thái Không hoạt động (Đã xóa, đủ điều kiện để phân phát).

2.2. Trạng thái Vi phạm chính sách google được cập nhật: 

 • Chọn Hành vi vi phạm chính sách được cập nhật lần cuối, rồi chọn khung thời gian và sau đó áp dụng bộ lọc để xem mục hàng với quảng cáo có trạng thái vi phạm chính sách đã thay đổi trong phạm vi đó.

3. Khắc phục vi phạm và chạy lại quảng cáo Google:

https://ggads.pro/

 • Khi bạn tìm thấy quảng cáo có hành vi vi phạm chính sách. Hãy di chuyển đến trang chi tiết Quảng cáo trong Google Ad Manager. Hộp màu vàng ở gần đầu liệt kê các hành vi vi phạm chính sách.
 • Riêng đối với người dùng Google Ad Manager 360. Hộp này cũng bao gồm các miền liên quan đến hành vi vi phạm. Hãy thực hiện theo các bước sau:

3.1. Giải quyết vi phạm chính sách:

 

vi pham chinh sach ads0913148822

3.1.1. Quảng cáo độc hại trong quảng cáo:
 • Quảng cáo có chứa yêu cầu đến các tên miền được liên kết với quảng cáo độc hại. Quảng cáo độc hại vi phạm chính sách nền tảng của Google.

  Khắc phục vi phạm

  • Đảm bảo rằng quảng cáo không bao giờ chứa yêu cầu cho các tên miền được liệt kê.
  • Nếu quảng cáo này đến từ mạng quảng cáo/SSP, hãy thông báo cho họ về vi phạm chính sách này. Sử dụng các mẹo này để xử lý vấn đề về vi phạm
   • Xác nhận rằng bạn đang làm việc với bộ phận chống quảng cáo độc hại của mạng.
   • Việc mạng quảng cáo/SSP chặn một quảng cáo riêng lẻ là chưa đủ; họ cần phải liên tục xóa tất cả quảng cáo được phân phối mà có tải miền này.
  • Đối với quảng cáo bạn sở hữu, hãy xoá tất cả các tham chiếu đến miền đang vi phạm.
3.1.2. Quảng cáo độc hại trong trang đích:
  • Quảng cáo hướng đến trang đích chứa hoặc phân phối quảng cáo độc hại. Quảng cáo độc hại vi phạm chính sách nền tảng của Google.

  Khắc phục vi phạm

  – Xem lại trang đích. Xóa tất cả các tham chiếu đến tên miền đáng ngờ khỏi trang đích. Nếu tên miền đáng ngờ là địa chỉ đến của trang đích, Google Ad Manager không thể phân phát quảng cáo.

  – Điều này có thể xảy ra khi trang đích chứa quảng cáo từ mạng quảng cáo/SSP. Chúng tôi đề xuất nên liên hệ với mạng quảng cáo/SSP để đảm bảo rằng họ không tải quảng cáo có gửi yêu cầu đến các tên miền này. Hãy sử dụng các mẹo này để giải quyết vấn đề:

  • Xác nhận rằng bạn đang làm việc với bộ phận chống quảng cáo độc hại của mạng.
  • Việc mạng quảng cáo/SSP chặn một quảng cáo riêng lẻ là chưa đủ; họ cần phải liên tục xóa tất cả quảng cáo được phân phối mà có tải miền này.
3.1.3. Nội dung phản cảm không hợp pháp:
 • Quảng cáo chuyển hướng đến một URL dẫn đến sản phẩm chứa nội dung phản cảm không hợp pháp. Do đó, URL không được chuyển hướng từ bất kỳ miền hoặc mạng Google nào.
 • Khắc phục vi phạm:

Đảm bảo rằng quảng cáo hoặc trang đích không tham chiếu hoặc gửi yêu cầu đến tên miền vi phạm. Lưu ý rằng tên miền vi phạm có thể được tự động tải bởi các tập lệnh bên thứ ba trong quảng cáo hoặc trang đích.

3.1.4. Xuyên tạc sản phẩm:
 • Quảng cáo hoặc trang website của bạn có thể thiếu thông tin quan trọng liên quan đến dịch vụ tài chính, tải xuống phần mềm hoặc quỹ từ thiện hay chính trị. Ngoài ra, trang website của bạn có thể không cung cấp thông tin rõ ràng và dễ thấy liên quan đến đặt giá.
 • Khắc phục vi phạm

  • Xóa mọi lượt tải xuống không mong muốn trong quảng cáo.
  • Xem rằng liệu quảng cáo có đang gửi yêu cầu đến tên miền được liên kết với phần mềm không mong muốn hay không.
3.1.5- Quảng cáo tự nhấp:
 • Chúng tôi không cho phép quảng bá lần nhấp chuột nhân tạo trong quảng cáo hoặc vị trí của quảng cáo với trang đích có chứa nhấp chuột quảng cáo tự động. Quảng cáo này chứa ít nhất một hình thức nhấp chuột tự động.

  Khắc phục vi phạm

  • Điều này thường xảy ra khi macro nhấp chuột được chèn không đúng cách vào quảng cáo. Cần chắc chắn rằng macro nhấp chuột không kích hoạt trước khi người dùng nhấp chuột.
3.1.6. DNS động trong quảng cáo hoặc trang đích:
 • Quảng cáo sử dụng DNS động hoặc ánh xạ IP. Đây là tên miền có thể được cập nhật thường xuyên để thay đổi địa chỉ IP. Hành vi như vậy có thể phân phối các nội dung khác nhau và do đó bị cấm theo chính sách của chúng tôi.
 • Khắc phục vi phạm

  • Hãy đảm bảo rằng quảng cáo không tham chiếu hoặc gửi yêu cầu đến tên miền vi phạm. Lưu ý: Tên miền vi phạm có thể được tự động tải bởi các tập lệnh bên thứ ba trong quảng cáo hoặc trang đích

   

  3.1.7. Lừa đảo:
 • Quảng cáo dẫn đến hành vi “lừa đảo” lấy thông tin của người dùng hoặc quảng cáo các trò gian lận khác.
 • Khắc phục vi phạm:

  – Hãy đảm bảo rằng quảng cáo không tham chiếu hoặc gửi yêu cầu đến tên miền vi phạm. Lưu ý: Tên miền vi phạm có thể được tự động tải bởi các tập lệnh bên thứ ba trong quảng cáo hoặc trang đích.

3.1.8. Lời nhắc tải xuống trong quảng cáo:
 • Chúng tôi không cho phép quảng cáo nhắc người dùng tải tệp xuống. Nguyên nhân phổ biến của những lời nhắc này là:

  • Sử dụng không đúng các URL theo dõi bên thứ ba trong quảng cáo hoặc mẫu quảng cáo.
  • Cài đặt JavaScript dưới dạng src của thẻ HTML <iframe>.

  Khắc phục vi phạm:

  – Hãy thử làm theo các bước sau để xóa lời nhắc tải xuống ra khỏi quảng cáo:

  • Xóa bất kỳ JavaScript hiện có ra khỏi trường “URL theo dõi lần hiển thị của bên thứ ba” của quảng cáo (trường này có sẵn trong quảng cáo của bên thứ ba, quảng cáo HTML5, hình ảnh, tuỳ chỉnh và thẻ Campaign Manager). Khi JavaScript được thêm vào trường URL theo dõi, đó thường là lỗi về quản lý quảng cáo.
  • Nếu bạn đang sử dụng mẫu quảng cáo do hệ thống xác định với tính năng theo dõi của bên thứ ba tùy chọn, các trường “theo dõi số lần hiển thị của bên thứ ba” có thể chứa liên kết đến các tệp JavaScript không được hỗ trợ. Thay vào đó, hãy thêm các liên kết này vào trường “URL khảo sát Safecount”.

3.2. Chạy lại quảng cáo:

Nếu trạng thái của quảng cáo là:

 • Không hoạt động (Bị vô hiệu hóa vì vi phạm chính sách): Hãy chạy quảng cáo mới
 • Không hoạt động (Tạm dừng vì vi phạm chính sách; đang quét lại): Hãy chờ Google quét lại quảng cáo. Khi Google xác định rằng quảng cáo không còn vi phạm chính sách, trạng thái sẽ thay đổi thành Không hoạt động (Đã xoá, đủ điều kiện để phân phối). Sau đó, bạn có thể liên kết lại quảng cáo với mục hàng để tiếp tục phân phối.

 

 

 

 

Rate this post
46,788FansLike

Bài Viết Mới