Monday, June 24, 2024

Cách tạo Full Aff từ Tiki, Aff từ Lazada, Aff từ Shopee (phần 1)

Cách tạo Full Aff từ Tiki , Aff từ Lazada , Aff từ Shopee

Để cho dễ hình dung , nếu bạn làm đúng sẽ có được link dạng này.

Cách tạo Full Aff từ Tiki , Aff từ Lazada , Aff từ Shopee
Cách tạo Full Aff từ Tiki , Aff từ Lazada , Aff từ Shopee

Chèn Acf để code aff nhé

  1. Để chèn được link Aff và trang sản phẩm ta phải cài ACF.

  2. Sau khi Cài Xong cần Imfort code theo link : https://drive.google.com/file/d/1LMJULWpHkvcLuTxy_EFu302ZVrmtYzSt/view?usp=sharing

Download và và ìmort theo hình bên dưới  :

Chèn Acf để code aff nhé
Chèn Acf để code aff nhé

Thao tác xong bạn quay lại trang đăng sản phẩm sẽ thấy như này :

Chèn Acf để code aff nhé
Chèn Acf để code aff nhé

Xong phần chuẩn bị nhé , code nữa là ok liền

Chèn code Aff từ Tiki , Aff từ Lazada , Aff từ Shopee

 

Bạn vào file Function.php của theme bạn đang dùng và dán đoạn code này vào nhé:

<br /><br /><br />
add_action( ‘woocommerce_after_add_to_cart_form’, ‘shortcode_aff’);<br /><br /><br />
function shortcode_aff() { ?><br /><br /><br />
<?php if( get_field(‘shopee’) || get_field(‘tiki’) || get_field(‘lazada’) ): ?><br /><br /><br />
<div class=”theme-aff”><br /><br /><br />
<ul></p><br /><br />
<p><li class=”text”> MUA SẢN PHẨM TẠI </li></p><br /><br />
<p> <?php if( get_field(‘shopee’) ): ?><br /><br /><br />
<li><a href=”<?php the_field(‘shopee’); ?>” target=”_Blank” alt=”Demo web”> <img src=”https://beta.uxthemes.net/wp-content/uploads/2022/06/shopee.jpg” atl=”logo shopee”/></a> </li><br /><br /><br />
<?php endif; ?><br /><br /><br />
<?php if( get_field(‘lazada’) ): ?><br /><br /><br />
<li> <a href=”<?php the_field(‘lazada’); ?>” target=”_Blank” alt=”Demo web”> <img src=”https://beta.uxthemes.net/wp-content/uploads/2022/06/lazada.png” atl=”logo Lazada”/></a> </li><br /><br /><br />
<?php endif; ?><br /><br /><br />
<?php if( get_field(‘tiki’) ): ?><br /><br /><br />
<li><a href=”<?php the_field(‘tiki’); ?>” target=”_Blank” alt=”Demo web”> <img src=”https://beta.uxthemes.net/wp-content/uploads/2022/06/tiki.png” atl=”logo shopee”/></a> </li><br /><br /><br />
<?php endif; ?><br /><br /><br />
</ul> </div><br /><br /><br />
<?php endif; ?><br /><br /><br />
<style><br /><br /><br />
.theme-aff ul {<br /><br /><br />
display: flex;<br /><br /><br />
}<br /><br /><br />
li.text {<br /><br /><br />
width: 80%;<br /><br /><br />
}<br /><br /><br />
.theme-aff ul li {<br /><br /><br />
display: block;<br /><br /><br />
list-style: none;<br /><br /><br />
margin-left: 1px;<br /><br /><br />
align-self: center;<br /><br /><br />
}<br /><br /><br />
.theme-aff {<br /><br /><br />
display: block;<br /><br /><br />
align-items: center;<br /><br /><br />
text-align: center;<br /><br /><br />
font-size: 112%;<br /><br /><br />
}<br /><br /><br />
.theme-aff img {<br /><br /><br />
width: 70px;<br /><br /><br />
height: auto;<br /><br /><br />
object-fit: cover;<br /><br /><br />
border-radius: 99px;<br /><br /><br />
text-align: -webkit-center;<br /><br /><br />
align-content: center;<br /><br /><br />
float: right;<br /><br /><br />
padding: 3px;<br /><br /><br />
}<br /><br /><br />
.theme-aff {<br /><br /><br />
display: flex;<br /><br /><br />
align-items: center;<br /><br /><br />
text-align: center;<br /><br /><br />
font-size: 112%;<br /><br /><br />
}<br /><br /><br />
</style><br /><br /><br />
<?php<br /><br /><br />
}

Trên đây là bài viết Chèn code Aff từ Tiki , Aff từ Lazada , Aff từ Shopee của An Nhiên

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này! Chúc các bạn thực hiện thành công.

5/5 - (2 votes)
46,788FansLike

Bài Viết Mới