Saturday, April 20, 2024

Cách thêm ngày tháng vào Category blog wordpress (phần 1)

Cách thêm ngày tháng vào Category blog wordpress

Để dễ hình dung, các bạn cùng nhìn hình ảnh dưới đây nhé:

Cách thêm ngày tháng vào Category blog wordpress
Cách thêm ngày tháng vào Category blog wordpress

Chèn code thêm ngày tháng vào Category blog wordpress:

Cách thêm ngày tháng vào Category blog wordpress
 Thêm ngày tháng vào Category 

Tại File function của theme bạn đang dùng , bạn hãy thêm đoạn code sau vào nhé:

<br /><br />
//hook vào sau tũa đề blog<br /><br />
function showhook(){ ?><br /><br />
<div class=”thongtin”><br /><br />
<div class=”post-meta is-small op-8″><?php echo get_the_date(); ?></div><br /><br />
<div class=”luot-xem”><br /><br />
<?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?><br /><br />
</div></div><br /><br />
<style><br /><br />
.thongtin {<br /><br />
display: none;<br /><br />
}<br /><br />
.blog-archive .thongtin {<br /><br />
display: flex !important;<br /><br />
}<br /><br />
</style><br /><br />
<?php }<br /><br />
add_action(‘flatsome_blog_post_after’,’showhook’);

Dòng code trên sẽ hook class thông tin show ra bên dưới tựa đề , các bạn chỉ cần css lại là ngon lành nhé.

Lấy css sau bỏ vào css custom của bạn nhé:

<br /><br />
/*Thông tin home*/<br /><br />
.thongtin-sing, .thongtin {<br /><br />
display: flex;<br /><br />
flex-flow: row wrap;<br /><br />
padding-top: 10px;<br /><br />
margin-bottom: -15px;<br /><br />
}<br /><br />
.luot-xem, .op-8 {<br /><br />
width: 50%;<br /><br />
opacity: 1;<br /><br />
}<br /><br />
.luot-xem {<br /><br />
text-align: right;<br /><br />
}<br /><br />
.op-8 {<br /><br />
font-size: unset;<br /><br />
}<br /><br />
.op-8-sing:before,.thongtin .op-8:before {<br /><br />
content: “f073”;<br /><br />
font-family: ‘FontAwesome’;<br /><br />
padding-right: 5px;<br /><br />
}<br /><br />
.luot-xem-sing {<br /><br />
padding-left: 25px;<br /><br />
}<br /><br />
.luot-xem-sing:before,.thongtin .luot-xem:before {<br /><br />
content: “f06e”;<br /><br />
font-family: ‘FontAwesome’;<br /><br />
padding-right: 5px;<br /><br />
}

Và trên đây là tất cả các bước để thêm ngày tháng vào category trong wordprees nhé.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này! An Nhiên xin trân thành cảm ơn

5/5 - (1 vote)
46,788FansLike

Bài Viết Mới